Omicold Blogg

FoU: Adjungerad professor

Ulla Juntti förlänger sitt avtal som adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och fortsätter att stödja forskning inom drift- och...

DoU: Effektivt banunderhåll

Effektivisering av banarbeten inom järnvägsinfrastruktur är en utmaning. Trots påvisade fördelar har få innovationer implementerats. Läs mer om...

Case: Svenska skidskyttelandslaget

Kompetens- och erfarenhetshöjande föreläsningar tillsammans med mätningar för att öka prestation i kyla.

Case: Luleå Tekniska Universitet

Mätmetoden ska kartlägga olika sjukdomsgruppers cirkulationsstörningar. Detta kan sedan användas för att tidigarelägga diagnos och behandling.

Case: Polisen i Norrbotten

Optimerad vinterförmåga för poliser med fokus på subarktiska förhållanden genom att öka deras medvetenhet om faror och risker i sitt dagliga arbete.

Case: Skellefteå Kraft

Varför personalen behöver rätt kunskap om hur människokroppen påverkas i kyla, rätt förberedelse för olika situationer och en korrekt utrustning.