Analys

Data från mätningarna sparas i en databank och hämtas sedan upp för analys.

Vid analysarbetet görs:

  • jämförelse av initial medeltemperatur 
  • jämförelse av avkyld medeltemperatur 
  • jämförelse av återhämtad medeltemperatur 

  • jämförelse resultat mot enkät
  • jämförelse individens egen reaktion mot kylaprovokation
Bild cykel för analys