Omicold AB

Örnviksvägen 61
975 94, Luleå

070 526 50 35
www.omicold.com

Omicold AB bedriver konsultverksamhet inom områdena drift- och underhållsteknik, processledning och forskningssupport.