Forskningsstöd

Omicold och Percold har sina rötter i JVTC och agerar rådgivare, expert och vetenskaplig handledare i olika forskningsprojekt, exempelvis i projektet ”Kalla händer” vid Hälsovetenskap, i ePilot119 – eMaintenance, och i EU-projekt som AUTOMAIN, SAFT Inspect och SUSTRAIL.

Ulla Juntti är sedan oktober 2021 adjungerad professor på deltid vid LTU och bistår avdelningen för drift- och underhållsteknik med utformning av nya forskningsprojekt och finansieringsansökningar.

Utbildning

Vi kundanpassar utbildning inom områdena vinterförmåga och vinterergonomi, drift- och underhållsteknik samt järnvägsteknik. Våra kunder för denna tjänst är Luleå tekniska universitet, Lernia, Centek, Hemvärnet, Blåljuspersonal och  Elkraftpersonal.

Utbildning inom området vinterförmåga och vinterergonomi inkluderar bland annat hur hårt väder påverkar människan prestationsförmåga, vilka risker som uppstår och hur dessa kan förhindras och förebyggas.