Forskningsstöd

Omicold och Percold har sina rötter i JVTC och agerar rådgivare, expert och vetenskaplig handledare i olika forskningsprojekt, exempelvis i projektet ”Kalla händer” vid Hälsovetenskap, i ePilot119 – eMaintenance, och i EU-projekt som AUTOMAIN, SAFT Inspect och SUSTRAIL.

Ulla Juntti är sedan oktober 2021 adjungerad professor på deltid vid LTU och bistår avdelningen för drift- och underhållsteknik med utformning av nya forskningsprojekt och finansieringsansökningar.

Utbildning

Vi kundanpassar utbildning inom områdena vinterförmåga och vinterergonomi, drift- och underhållsteknik samt järnvägsteknik. Våra kunder för denna tjänst är Luleå tekniska universitet, Lernia, Centek, HemvärnetBlåljuspersonal, Elkraftpersonal.

Utbildning inom området vinterförmåga och vinterergonomi inkluderar bland annat hur hårt väder påverkar människan prestationsförmåga, vilka risker som uppstår och hur dessa kan förhindras och förebyggas.

Exempel redovisas nedan:

Vinterförmåga & vinterergonomi

Problembeskrivning

 • Vad är kyla, hur definieras den?
 • Vind/fartvindluftfuktighet/meterologi
 • Geografiskt läge

Effekter på människan

 • Värmebalans
 • Konvektion
 • Värmeledning
 • Strålning
 • Avdunsning
 • Andning i kall luft
 • Faktorer som påverkar och förändrar kylkänslighet
 • Individuella skillnader
 • Köldkänslighet/vätskebrist/kylskador
 • Anpassning kyla
 • Alkohol/rökning

Risker vid arbete i kyla

 • Vibrerande verktyg
 • Lågtempererade ytor
 • Avtagande mental funktionsförmåga
 • Avtagande fingermotorik/styrbarhet
 • Halka
 • Mental styrka

Effekter på hälsan och arbetsförmågan

 • Funktionsförmåga och påföljder
 • Statistik
 • Arbetsmiljöverkets roll

Förebygga

 • Huvud/ansikte/krämer i kyla
 • Händer/handbeklädnad/handsvett
 • Fötter/forbeklädnad/fotsvett
 • Klädsel/inner/ytter
 • Mat i kyla
 • Hygien i kyla
 • Vinterutrustning i fordon

Kunskapstest/certifiering

Utvärdering - lektioner, utbildningsmaterial, praktiska övningar

Drift & underhåll, järnvägsteknik

Definitioner och standarder

 • Vad är drift?
 • Vad är underhåll?
 • Underhållsnomenklatur 

Underhållsverktyg och strategier

 • Underhållsstrategier som används idag, tillsammans med några enkla tumregler som beskriver underhållseffektivitet
 • LCC och RAMS
 • eMaintenance
 • Tillståndskontroll, tillståndsmätning 

Allmän järnvägsteknik

 • Understrukturens funktion och struktur
 • Banläggningsdrift, såsom skenor, slipers och fästelement
 • Ballastkrafter i banan, såsom neutralisering och spårläge
 • Slitage på spåren
 • Anläggningsteknik, t.ex. tunnlar, broar
 • Signaleringssystem, t.ex. spårkretsar, ATC, ERTMS/ETCS
 • Elförsörjningssystem, t.ex. kontaktledningssystem, BT- och AT-system
 • Telekommunikationssystem, t.ex. detektorer

Utkontraktering av underhåll

 • Entreprenörskap
 • Offentlig upphandling

Järnvägsnätets utveckling, kapacitet

 • Byggande av järnvägsnät: enkelspår, dubbelspår, rangerbangårdar, mötesstationer
 • Stambanor, provinsjärnvägar
 • Utveckling av tidtabeller
 • Kapacitetstilldelning/uttag
 • El och trafiksäkerhet

Kunskapstest/certifiering

Utvärdering - lektioner, utbildningsmaterial, praktiska övningar