Samverkansledning

Samverkansledning är en strukturerad samarbetsform där beställare, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer gemensamt löser projekt- eller entreprenaduppdragen. Det bygger på tillit och samarbete.

Tillvägagångssättet bygger på gemensamma mål, en överenskommen metod för problemlösning och aktivt sökande efter kontinuerliga mätbara förbättringar.

Allas kort ligger på bordet och alla spelare kompletterar varandra under alla stadier av byggprocessen. Våra kunder är Luleå tekniska universitet och Järnvägstekniskt centrum (JVTC) och Skellefteå kommun.


Konceptet fokuserar på:

  • Samla nyckelpersoner från beställare, entreprenör och viktiga underleverantörer
  • Byggande av förtroende
  • Öppenhet mellan parterna (transparens mellan parterna)

Ledningsstrategin används av två eller flera organisationer för att uppnå specifika affärsmål genom att maximera effektiviteten av varje deltagares resurser.

Partnerskap skapar en win-win-situation där ökad effektivitet innebär att entreprenörens driftskostnader sänks och besparingar kan föras vidare till kunden.