Värdeskapande tjänster

Omicold har en lång erfarenhet av att leverera olika tjänster inom drift och underhåll av infrastruktur med fokus i kallt klimat, utbildningar, samverkansledning och olika typer av undersökningar och projektledning.

Vårat största verkningsområde är inom mätning är tillståndsbedömning av anläggningar men även av människan med avseende på analys av perifer cirkulationsmätning i händer för att bland annat kunna prestera bättre i kalla miljöer och förebygga skador.

Tåg till webb

Drift & underhåll av infrastruktur

Drift och underhåll av infrastruktur är en förutsättning och en nyckelkompetens för att upprätthålla ett säkert och fungerande samhälle, speciellt vid kritiska situationer som exempelvis strömavbrott i vintertid och vid extrem kyla.

Läs mer

Samverkansledning

En strukturerad samarbetsform där nyckelaktörer gemensamt löser projekt- eller entreprenöruppdrag.

Alla kort ligger på bordet och alla spelare kompletterar varandra under alla stadier av den genomförande processen.

Läs mer

Prestera i kallt klimat (Percold)

Tjänsteområdet Percold är baserat den patenterade metoden för mätning av perifer blodcirkulation och innefattar förutom mätningen även analys, enkäter och rapportgenerering samt ett för metoden anpassat utbildningspaket.

Läs mer

Forskning & utbildning

Omicold är ett spin-off företag från JVTC och agerar rådgivare, expert och vetenskaplig handledare i olika forskningsprojekt.

Vi erbjuder utbildning i "Vinterförmåga" för att höja kunskap och kompetens inom drift och underhåll i kallt klimat. 

Läs mer
  
om omicold
  
  
  

Att prestera i kyla (Percold)
- En unik helhetslösning

Omicold kan erbjuda sina kunder en unik helhetslösning och beslutstöd med resultat som höjer prestationsförmågan, ökar säkerhetsmedvetande, minskar olyckor och skador samtidigt som Omicold bidrar till ökad hållbarhet, emedan rätt utförd logistik minskar CO2 utsläpp. Vi levererar helhetslösningar i dialog med våra kunder.

Konceptet Percold inkluderar kunskapshöjande utbildning i vinterförmåga, en mätmetod MoL som mäter perifer blodcirkulation, en enkät som ger svar på bakomliggande orsaker till eventuella cirkulationsnedsättningar, en analys och en hälsorapport.

Mätmetoden MoL

Metoden är utvecklad av Percold AB och identifierar eventuella nedsättningar i zoner på fingrarna genom att mäta uppvärmningsförloppet efter en mild nedkylning av händerna i ett kallt vattenbad.

MoL är en mobil e-Hälsalösning som minimerar förluster i produktionen och säkerställer lagring, analys, realtidsresultat och validitet av data. Omicold har ensamrätt att utföra mätningar baserat på metoden.

“Metoden är kanonbra. Individen lär sina begränsningar i kyla och kan därigenom högprestera under längre tid -även när normala människor kanske gett upp.”

Hur påverkas händernas funktion om de blir avkylda?

När händer blir nedkylda så färsämras känselförmågan och handens muskelkraft försämras, liksom precisionen och uthålligheten. Blir händerna riktigt kalla så känner man en sprängande smärta. Fortsätter man att tappa värme kan man få kortvariga värmevallningar, för att sedan kylas ner ytterligare till dess att handen förfryser.

Vad kan man göra för att få bättre cirkulation i händerna?

Sjukvårdens ordinationer är att sluta röka och snusa, ta av sig ringar och metallarmband samt att ha varmt om händerna. Använd gärna ylle- eller sälskinnshandskar (ej fingervantar). Om möjligt bör man också undvika att utsätta sig för stress när man befinner sig i kyla då stress medför att blodcirkulationen ut till händer och fötter minskar.

Det finns forskning som visar att vissa födoämnen påverkar cirkulationsförmågan bättre, t.ex. rödbetor. En annan sak som höjer blodcirkulationen är regelbundna vinterbad.

Vem får nytta av denna kunskap?

Alla, genom att känna sin kropp bättre, kan man bättre prestera och förhindra att man upplever obehag eller får skador.

Men vissa yrkeskategorier har definitivt nytta av denna kunskap, bl.a. Företagshälsovården, läkare, forskare, de som arbetar med vibrerande verktyg, men även andra kategorier såsom t.ex. skidskyttar eller turister och motionärer.

Kan man se förändringar över tiden?

Ja, man kan se förändringar över tiden, t.ex. om man utvecklat en skada av att arbeta med vibrerande verktyg.

Man kan även se effekter av mediciner, t.ex. om man börja äta blodtrycksmedicin.

Förändringarna är också åldersrelaterade, bl.a. minskar ämnesomsättningen strax före 50 årsåldern vilket påverkar blodcirkulationen.

Har kvinnor kallare händer än män?

Ja kvinnor har generellt kallare händer än män, vilket forskning har visat, givetvis finns det undantag.

Percolds databas visar också att kvinnor har sämre förmåga att få tillbaka värmen i händerna efter att de utsatts för kyla.

Vad kan man göra för att få bättre cirkulation i händerna?

Sjukvårdens ordinationer är att sluta röka och snusa, ta av sig ringar och metallarmband, samt att ha varmt om händerna, gärna ylle- eller sälskinnshandskar (ej fingervantar), om möjligt bör man också undvika att utsätta sig för stress när man befinner sig i kyla då stress medför att blodcirkulationen ut till händer och fötter minskar.

Det finns forskning som visar att vissa födoämnen påverkar cirkulationsförmågan bättre, t.ex. rödbetor. En annan sak som höjer blodcirkulationen är regelbundna vinterbad.

Omicold är ju inte ett medtechföretag, hur kommer det sig att företaget arbetar med detta?

Omicold har mångårig erfarenhet av drift- och underhåll av infrastruktur. Personal som arbetar med detta är nyckelpersoner när det gäller att hålla infrastrukturen i drift i alla situationer. De arbetar ofta med vibrerande verktyg i kalla miljöer, och har också problem med skador.

I underhållsbranschen mäter man ”hälsan" på på maskiner, fordon och anläggningar. I många fall används samma mätutrustning och likartade metoder som inom sjukvården, bl.a. ultraljud och värmekamerateknik.

Omicold har därför sett det som viktigt att även inkludera ”underhåll” av människan för att skapa bästa förutsättningar och minimera skaderisker.