Case: Svenska skidskyttelandslaget

Kompetens- och erfarenhetshöjande föreläsningar tillsammans med mätningar för att öka prestation i kyla.


Uppdraget var tredelat och innehöll:

 • att via en enkät ta reda på bakomvarande historik och orsaker till eventuella problem med kyla.
 • att höja skidskyttarnas kunskap om hur kyla påverkar prestationsförmågan samt hur man bättre kan förbereda sig och skydda sig mot risker för bl.a. förfrysning.
 • Individuella tester/mätningar av blodcirkulationen i händer.

Resultatet presenterades som en rapport till förbundskaptenen samt som en avslutande kortare presentation för skidskyttarna. Sammanfattningsvis:

Att det är stor skillnad mellan män och kvinnor förklaras med att den forskning som bedrivs är utifrån en manlig norm (18-24 åriga män utgör de medicinska testgrupperna). Därför utvecklas också materialsidan mer anpassad för män.

Vi önskar hoppas få fortsätta utvecklingsarbetet. Med små medel kan vi tillsammans åstadkomma mycket. Vi ställer oss positiva till att ge så goda förutsättningar som möjligt att prestera i kyla.

Enkäten innehöll frågor relaterade till cirkulationsförmåga i händer, ev. problem med kyla, besvär, besvärsgrad och skyddsutrustning, dvs tävlingsutrustningen.

Enkätutvärderingen visade:

 • Förekomst av förfrysning, vita fingrar, pirrningar och domningar
 • Upplevelse av försämrad blodcirkulation i händer och i fötter.
 • Kylan förorsakar problem, bl.a. med luftrör och dålig känsel.
 • Upplevelse av obehag med att arbeta i kyla, främst upplevs obehag för fingrar och tår.
 • Känslighet för kyla
 • Kläder för kyla anses delvis otillräckliga.

Tiden för föreläsningar var begränsad till en timme, då det inte fick inkräkta på träningstiden. Föreläsningarna innehöll en problembeskrivning: Vad är kyla? Hur definieras den? Effekter av vind, fartvind och luftfuktighet, effektbeskrivning och risker vid arbete i kyla samt förebyggande åtgärder.


skidskytt från film

 • Två grupperingar förekommer, varma händer (medeltemperaturen ligger på ca 30C) och kalla händer (medeltemperaturen är under 30C).
 • Varma händer återhämtar sig snabbt efter kyla-provokation.
 • Kalla händer återhämtar sig inte till ursprunglig temperatur inom 10 minuter.
 • Vänster hand är generellt något kallare än höger hand
 • Kvinnor har över lag kallare händer än män och har sämre återhämtningsförmåga
 • Zoner med försämrad cirkulation presenteras på ett pedagogiskt sätt

Uppdraget genomfördes vid två tillfällen, i november 2009 respektive november 2010 på skidskyttarnas träningsläger i finska Muonio. Vid det första tillfället var målgruppen skidskyttarnas OS-landslag och 2010 var det unga blivande landslagsaspiranter.

Similar posts