AUTHOR

Ulla Juntti, bolagets VD

Stories by Ulla


Case: Svenska skidskyttelandslaget

Kompetens- och erfarenhetshöjande föreläsningar tillsammans med mätningar för att öka prestation i kyla.

Case: Luleå Tekniska Universitet

Mätmetoden ska kartlägga olika sjukdomsgruppers cirkulationsstörningar. Detta kan sedan användas för att tidigarelägga diagnos och behandling.

Case: Polisen i Norrbotten

Optimerad vinterförmåga för poliser med fokus på subarktiska förhållanden genom att öka deras medvetenhet om faror och risker i sitt dagliga arbete.

Case: Skellefteå Kraft

Varför personalen behöver rätt kunskap om hur människokroppen påverkas i kyla, rätt förberedelse för olika situationer och en korrekt utrustning.