FoU: Adjungerad professor

Ulla Juntti förlänger sitt avtal som adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och fortsätter att stödja forskning inom drift- och underhållsteknik samt klimatrelaterad forskning och utbildning.


Omicold förlänger avtalet med Luleå tekniska universitet och avdelningen för drift och underhållsteknik om adjungerad professor till och med 2025. Adjungeringen innebär att Ulla Juntti arbetar 20 % av sin tid som vetenskapligt stöd för forskning och utbildning inom områdena drift- och underhållsteknik, transportsystemet järnväg och klimatrelaterad forskning och utbildning med avseende på kritisk och motståndskraftig infrastruktur.

Tåg

 

Similar posts