Case: Luleå Tekniska Universitet

Mätmetoden ska kartlägga olika sjukdomsgruppers cirkulationsstörningar. Detta kan sedan användas för att tidigarelägga diagnos och behandling.


Mätmetoden "Method of Linné" har använts vid två fallstudier som en doktorand genomfört i syfte att evaluera händernas hudtemperartur med termografi i kombination med en cold-stress-test (mild kylaprovokation) i syfte att bättre förstå vad som här rätt hudtemperatur för ”friska” individer respektive individer med vita fingrar (t.ex. Raynaud Syndrom, vibration skador). Metoden ska kartlägga olika sjukdomsgruppers cirkulationsstörningar. Detta kan sedan användas för att tidigarelägga diagnos och behandling. Vidare kan metoden användas inom läkemedelsindustrin för att kartlägga biverkningar och effekter på perifer cirkulation av olika mediciner. En mera detaljrik kartläggning av yrkesskada/olycksfall (exempelvis vibrationsskador) möjliggörs av denna metod liksom fastställandet av eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Mätningarna ska ge svar på fyra frågor:

  1. Utvärdera variabiliteten för svar på kallstresstest 
  2. Undersök specifikt uppvärmningsmönster efter kallstresstest 
  3. Jämföra hur handflatans respektive handryggens hudtemperaturer svarar på kallstresstest 
  4. Utvärdera temperaturrespons på kallstresstest som diskrimination mellan individer med eller utan vita fingrar.

Totalt genomfördes tre fallstudier. Vid den första fallstudien våren 2012, genomfördes totalt 66 mätningar på 34 friska manliga studenter och vid den andra fallstudien våren 2013, genomfördes 55 mätningar på 35 friska manliga studenter. Vid den första fallstudien genomfördes två mätningar per individ med några få undantag. Vid den andra fallstudien genomfördes 1 till 4 mätningar per individ.

a-huset-LTU-vinter (1)ltu

Resultatet visade på relativt låg variabilitet, dvs. individerna uppvisade överlag samma värmemönster vid upprepad mätning. Det finns också två tydliga grupperingar ”varm hand”, dvs huden återfår temperatur som före kallstresstestet respektive ”kall hand”, huden återhämtar sig ej mer än marginellt efter kallstresstestet. Det framkom också att vänster hand tenderar att vara kallare än höger hand.

Similar posts