Drift & underhåll av infrastruktur

Drift och underhåll av infrastruktur är en förutsättning och en nyckelkompetens för att upprätthålla ett säkert och fungerande samhälle, speciellt vid kritiska situationer som exempelvis strömavbrott i vintertid och vid extrem kyla.

Läs mer

Samverkansledning

En strukturerad samarbetsform där nyckelaktörer gemensamt löser projekt- eller entreprenöruppdrag.

Alla kort ligger på bordet och alla spelare kompletterar varandra under alla stadier av den genomförande processen.

Läs mer

Prestera i kallt klimat (Percold)

Tjänsteområdet Percold är baserat den patenterade metoden för mätning av perifer blodcirkulation och innefattar förutom mätningen även analys, enkäter och rapportgenerering samt ett för metoden anpassat utbildningspaket.

Läs mer

Forskning & utbildning

Omicold och Percold har sina rötter i JVTC och agerar rådgivare, expert och vetenskaplig handledare i olika forskningsprojekt.

Vi erbjuder utbildning i "Vinterförmåga" för att höja kunskap och kompetens inom drift och underhåll i kallt klimat.

Läs mer

sammansatt