Mätning av perifer blodcirkulation

Mätmetoden MoL är patenterad i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada, USA och Kina.

Om mätmetoden

MoL är en mobil e-Hälsalösning som kan genomföras på arbetsplatsen för att minimerar förluster i produktionen. MoL säkerställer lagring av data och dokumentation, analys, resultat i realtid och validitet av data.

Nedsatt cirkulation i händer, fötter och ansikte kan medföra nedsatt funktionsförmåga i form av sämre koncentrationsförmåga, talförmåga samt sämre balans och koordinationsförmåga. Blodtrycket höjs och belastar hjärtat. Risken för ohälsa, skador och produktionsbortfall ökar.

Vibrationsexponering i arbetet kan leda till besvär i händer och armar på grund av kärl- och nervskador. Detta kan bland annat yttra sig som Raynauds syndrom, parestesier (domningar) och karpaltunnelsyndrom. Detta kan bland detekteras genom att mäta och analysera avvikelser i den perifera blodcirkulationen.

MoL kan mäta effekterna av att använda vibrerande verktyg, droger och tobak. Den kan även användas vid produktutveckling, för att till exempel utvärdera ny design för handskar eller personlig skyddsutrustning.

Med hjälp av värmekamera är det möjligt att se områden med sämre cirkulation vilket medför att förebyggande och lindrande åtgärder kan sättas in för att inte förvärra skadorna. 

Metoden är vetenskapligt uppbyggd och visar information snabbt på ett pedagogiskt sätt. Omedelbart efter att mätningarna är klara skickas data till en databas där de lagras, analyseras och presenteras i en fördefinierad hälsorapport som medicinsk personal kan öppna, kommentera, ge rekommendationer och återvända till testenheten, som visas i figuren nedan.

Temp

Sammanfattat mätförlopp

MoL identifierar eventuella nedsättningar i ett antal zoner på fingrarna genom att mäta uppvärmningsförloppet efter en mild nedkylning av händerna i ett kallt vattenbad. 

Medeltemperaturen i zonerna mäts var 10 sekund under 10 minuter. Mätdata överförs till en databas för automatisk lagring, analys och rapportgenerering. Resultatet levereras i realtid.

Under och efter testen lämnas tips om åtgärder som kan vidtas för att förhindra och eventuellt lindra cirkulationnedsättningar, samt hur man kan öka cirkulationen i händerna med enkla metoder. 

Kontakta oss
Slipad cykel

Hur mätningarna genomförs

 • Före test får testpersonen får sitta i vila i 30 min i rumstemperatur +20°C, utan att vidröra kalla eller varma ytor.

 • Data och svar om blodtryck, puls, kroppstemperatur och rumstemperatur matas in mätprogrammet. Det finns alltid ett skriftligt avtal, om det ska lagras i databasen har det inte testpersonens personnummer.

 • Mätprogrammet föreslår en individuell kod för personen som ska testas. Inga personuppgifter sparas i databasen. Om personen senare vill testas igen för att se om det har skett någon förändring är det samma kod som används.

 • Mätningarna startar genom att starttemperaturen mäts (den initiala temperaturen, efter 30 minuters vila).

 • Händer/fötter kylas i 10 gradigt vatten i 30 sekunder.

 • Återhämtningsförmågan mäts som medeltemperatur i fördefinierade zoner var 10 sekund i 10 minuter.

 • Mätprogrammet skickar mätdata till en databas som lagrar, analyserar och levererar data/beslutsunderlag (i realtid) till en läkare som kan kommentera och lägga till medicinska rekommendationer, konvertera hälsorapporten och skicka tillbaka den till mätenheten och testpersonen.

BRA ATT VETA


 • När kroppstemperaturen underskrider 36,5 ºC börjar kroppen att offra de perifera kroppsdelarna, dvs tår, fingrar och nästipp

 • Vid - 15 ºC inträffar 90% av kylskadorna på händerna

 • Problemet med nedkylda fingrar är inte att man inte kan röra dem utan att man inte kan styra dem

 • När man har förfrusit stortån kan man få problem med balansen eftersom att stortån bär upp 40% av kroppsvikten 

 • Rökning sänker fingertemperaturen med 4 ºC i 10 timmar

 • Att hålla i ett kallt metallhantag kan ge bestående kylskador eftersom metall är ett ledningsmaterial som leder bort värme

Läs om våra tidigare mätningar och analyser

Omicold kan erbjuda sina kunder en unik helhetslösning och beslutstöd till sina kunder med resultat som höjer prestationsförmågan, ökar säkerhetsmedvetandet och minskar olyckor och skador.

Hitta kundcase från Skellefteå Kraft, Polisen i Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet på vår bloggsida.

Varför behövs en hälsoprofil och hur ser den ut?

Med en hälsoprofil kan vi gruppera individerna i två olika grupper:

 • De som hamnar inom en normalfördelning för ”varma händer” som har bra blodcirkulation och genererar värme.

 • De som hamnar inom en normalfördelning för ”kalla händer” är mer känsliga för kyla och har sämre förmåga än ”varma händer” att behålla värmen i händerna, speciellt i fingrarna, när de utsätts för kyla.

Genom att veta vilken hälsoprofil man tillhör, kan man förbereda sig bättre, t.ex. för arbete i kalla miljöer och därmed undvika risker för skador såsom t.ex. vita fingrar.

Varför behöver man veta om man har bra eller dålig cirkulation i händerna?

Händerna är ett av våra viktigaste verktyg och den kroppsdel som har mest känsel.

Med dålig blodcirkulation i händerna försämras känseln, man kan t.ex. inte känna att en yta är sträv, man blir fumlig och tappar saker. Är man en skidskytt så känner man inte avtryckaren. Blir händerna riktigt kalla så ka man röra dem, men inte styra dem.

Varför finns det två grupperingar, de som återhämtar sig och de som inte gör det?

En teori är att det har att göra med en geografisk anpassning, medan de med härkomst från subarktiska förhållanden i större utsträckning hamna i gruppen ”kalla händer".

En annan teori varför kvinnor är mer representerade i gruppen ”kalla händer” är att kvinnors anatomi skiljer sig något jämfört med männen som tenderar att prioritera att spara kroppstemperatur i de viktiga delarna av kroppen.

Detta är ej vetenskapligt fastställt.

Kan man se effekter av rökning/snusning?

Har man nyligen rökt eller snusat minskar blodcirkulationen i händerna eftersom kärlen drar ihop sig.

Vid mätningarna observeras att fingertopparna blir kallare. Effekten kan kvarstå upp till 4 timmar efter det att man rökt eller snusat.

Kan man se effekten av läkemedel?

Ja, effekter av bl.a. blodtrycksmedicin och smärtstillande medel har observerats.

Blodtrycksmediciner tenderar att höja handtemperaturen medan vissa smärtstillande har motsatt effekt.

Kan man se nedsatt cirkulation?

Ja, och för att säkerställa att det är en nedsättning görs några upprepade mätningar.