Hälsorapport

Data från mätningarna sparas i en databank och hämtas sedan upp för analys. Därefter sammanställs en skriftlig rapport och enkät som skickas till individen.

Slutligen sker en genomgång av resultatet tillsammans med företags-/idrottsläkare och testindivid. 

 

Enkäter

bild vid start

efter kylning

recovery bild