Enkät

Vi använder enkäter i syfte att spåra 
grundorsaker till individens eventuella cirkulationsproblem i händer, fötter och ansikte.


Enkäten innehåller frågor om påverkande faktorer såsom sjukdomar, tidigare skador, nyttjande av cigaretter och/eller snus samt om man upplever besvär förorsakad nedsatt cirkulation.


Enkäten ställer även frågor om nuvarande och tidigare aktivitetsrelaterade faktorer som kan ha påverkan såsom yrkesverksamhet och arbete med vibrerande verktyg, fritids- och sportsaktiviteter samt värnpliktstjänstgöring.

I förbättrande syfte ställs också frågor om vilken typ av skyddsutrustning som använts.

Enkäten avslutas med en fråga om Percold kan använda uppgifterna i fortsatt forsknings och utvecklingsarbete.