Drift & underhåll av infrastruktur

Omicold har mer än 30 års erfarenhet av drift- och underhåll av järnväg i kallt klimat bl.a. som projektledare i stora och små projekt, inom EU och i Sverige.

Drift och underhåll är en multidisciplinär verksamhet som omspänner människa, organisation, teknik, ekonomi, logistik och riskbedömning.

Tåg till webb

Värdet av rätt utfört underhåll

Drift och underhåll av infrastruktur är en förutsättning och en nyckelkompetens för att upprätthålla ett säkert och fungerande samhälle, speciellt vid kritiska situationer, exempelvis vid strömavbrott i vintertid och vid extrem kyla.

Att förstå värdet av rätt utfört underhåll är också en förutsättning för att uppnå ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Rätt underhåll ger optimal, kvalitativ drift av vår industri och anläggningar samt att det använder våra naturresurser på ett bättre sätt vilket gör att livslängden på produkter och tjänster ökar. Med rätt utfört drift och underhåll minskar även klimatpåverkan.

Expertis inom järnvägstransportsektorn

Omicold tillhandahåller omfattande expertis inom järnvägstransportsektorn, främst för infrastruktur men även för rullande materiel. En expertis som innefattar drift och underhållsteknik, eMaintenance, Life Cycle Costing (LCC), Reliability, Availability, Maintainability and Suportability (RAMS), utkontraktering av underhåll och allmän järnvägsteknik. 

Bland våra kunder finns Trafikverket, Luleå Tekniska Universitet, Luleå Järnvägscentrum (JVTC), LKAB, Damill och ReRail.